sexta-feira, 26 de março de 2010

Nome dos principais Senseis

  1. Peichin Takahara (1683 - 1760)
  2. Kanga Sakukawa (1733 - 1815)
  3. Sokon Matsumura (1800 - 1890)
  4. Choshin Chibana (1885 - 1969)
  5. Katsuya Miyahira (1918 - atual)
  6. Yoshihide Shinzato (1927 -2008)

Nenhum comentário:

Postar um comentário